BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

BIOPURE Series


Серия BIOPURE са системи за пречистена вода, свързани с приложения, отнасящи се до грижа здравето на хората.

 

Получената вода се използва за измиване на дезинфекциращи устройства и автоклави, ендоскопски машини и намаляват риска от нанасяне на вреда за пациенти, чрез замърсяване.

 

Налични са в няколко модификации, в зависимост от производителността.

  • Biopure 7/15, с проводимост на получената вода < 1 µS/cm
  • Biopure 60/120, с проводимост на получената вода < 5 µS/cm
  • Biopure 200/300/600, с проводимост на получената вода < 30 µS/cm

 

Числата съответстват на производителност л/час. Системите отговарят на последните изисквания на медицинските стандарти. 

 

Основни характеристики на получената вода

  • Бактерия < 1 CFU/10 ml
  • Ендотоксини < 0.25 EU/ml 
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024