BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Helix SFT Split Flight Tube Noble Gas Spectrometer


Постигане на недаднинат хелиев изотопен анализ с Thermo Scientific™ Helix SFT™ Split Flight Tube масспектрометър за благородни газове. Този компактен, но мощен магнитно-секторен статичен масспектрометър (SVMS) е в прави анализ с висока точност на всички благородни газови изотопи, но е и идеално пригоден за едновременното събиране на изотопите хелий 3 и хелий 4.

Иновации, които правят цялостно решение за анализ на хелий

  • Едновременният анализ на изотопите на хелия, без изскачащи пикове, намалява времето за анализ и подобрява производителността
  • Йонен източник Nier-type осигурява отлична чувствителност при поддържане на ниско съотношение trap / total emission за дълъг живот на филамента и ниски температури на източника
  • Изключително малкият вътрешен обем подобрява чувствителността
  • Колектор за малки маси включва 50 mm 90о енергиен филтър, който позволява на системата да измерва изключително големи съотношения тейлинг на пиковете –чувствителността е <1 ppb
  • Отличната резолюция за ниски маси напълно отделя хелий-3 от HD и H3+ смущения
  • Иновативната технология позволява по-голямата част от анализите да се извършват с Фарадееви детектори с дълъг експлоатационен живот
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024