BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Krios G4 Cryo-TEM


Krios G4 Cryo-TEM микроскопът е идеален продукт за бързо и автоматизирано получаване на голям образ, 3D информация на клетъчно ниво и визуализация на молекулярни комплекси. Системата позволява анализ на молекулно ниво, по-лесно и успешно от всякога.

Основан на стабилна работа при високо напрежение  300 kV, Krios G4 Cryо дава отговори на много изследователи.

 

Подходящ за анализ на единични частици, електронна томография и микро електронна дифракция.

 

Притежаваната Cryo функция, която го прави напълно приложим в областта на медицината, биологията, фармацията и изследване на непознати материали.

 

3D анализ и заснемане. 

 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024