BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

WSPE ръчна вакуумна система за твърдофазна екстракция


За разлика от всяка друга система, вакуумният колектор LabTech WSPE разполага с патентована клапанна система, способна да осигури прецизен контрол на потока през всяка колона за екстракция. Вакуумните колектори WSPE позволяват да се обработват до 12 (WSPE12) или 24 (WSPE24) проби едновременно.

  • Стъклена основа, устойчива на разтворители, предотвратяваща кондензация и обезцветяване
  • Антикорозионно покритие, за да се избегне деформация при условия на работа под високо налягане
  • Висококачествени и надеждни PTFE поставки
  • Винтов, устойчив на разтворители вакуумен регулатор за прецизно управление на вакуума
  • PTFE поставки за 11, 13 и 15 мм епруветки, за да улесни ежедневната употреба и практически всички лабораторни нужди
 
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024