BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

iCAP TQe Тройно-квадруполен ICP-MS


Thermo Scientific iCAP TQe ICP-MS e тройно квадруполна ICP-MS система, идеалнa за лаборатории, които изискват все по-ниски граници на откриване, обработване на все по-голям брой проби, и разбира се все по-голяма сигурност в точността на получените резултати. iCAP TQe ICP-MS предлага уникална комбинация от възможности, като съчетава в себе си предимствата на истинска тройна квадруполна система с прост и ясен подход за премахване на евентуалните смущения.

 

Защо да изберете iCAP TQe ICP-MS?

 

iCAP TQe ICP-MS е:

  • Най-малкият троен квадруполен ICP-MS на пазара, изискващ по-малко място в лабораторията, в сравнение с други системи
  • Лесен за поддръжка и използване
  • Предлага уникална комбинация от възможности, съчетаваща предимствата на истинска тройна квадруполна система с прост и ясен подход за премахване на евентуалните смущения
  • Бързо свързване и самонастройка на пробовъвеждащата система
  • Интерфейс, осигуряващ максимална здравина и чувствителност
  • Отваряща се вратичка за лесен достъп до интерфейса
  • Иновативна RAPID технология на лещите с 90° отклонение на йонния път, с нулева поддръжка извън интерфейса
  • Интелигентен избор на маса (iMS) позволява ефективно потискане на нежелани странични реакции, като същевременно подобрява чувствителността
  • Q Cell колизионно/реакционната клетка (CRC) позволява анализ в единичен режим с пълно отстраняване на преченията, използвайки KED с хелий и/или химическа реакция с кислород
  • Thermo Scientific iCAP TQe ICP-MS e тройно квадруполна ICP-MS система, идеалнa за лаборатории, които изискват все по-ниски граници на откриване и все по-голям брой проби, и разбира се с по-голяма сигурност в точността на получените резултати.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024