BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Цялостни комплекти за LC-MS/MS
Цялостните ClinMass® LC-MS/MS комплекти са предназначени за диагностика и терапевтичен лекарствен мониторинг (TDM) в клинични, токсикологични и криминалистични лаборатории.


Цялостните ClinSpot® LC-MS/MS комплекти са предназначени за анализ на проба от изсушено кръвно петно (DBS) при скрининг на новородени.

В допълнение към тези комплекти е осигурена нова система от комплекти за TDM. Базирана е на универсалната ClinMass® TDM платформа, която към момента може да се използва за анализ на 155 различни лекарства и метаболити.

Системата ClinMass® TDM е достъпна както за стандартната LC-MS/MS конфигурация, така и за онлайн SPE анализ (TDM Kit System, онлайн).

За повече информация ТУКЦялостни LC-MS/MS комплекти, разработени за анализ в следните направления:

 

Аминокиселини

Аминокиселини в плазма

Аминокиселини и ацилкарнитин

Аминокиселини и ацилкарнитин в сухи кръвни петна
Аминокиселини и ацилкарнитини, недериватизирани

Антибиотици

Антибиотици в плазма
Антибиотици в серум

Антидепресанти

Антидепресанти в плазма
Антидепресанти в серум

Антиепилептични лекарства

Антиепилептични лекарства в плазма
Антиепилептични лекарства в серум

Антимикотици

Антимикотици в плазма
Антимикотици в серум

Бензодиазепини

Бензодиазепини в плазма
Бензодиазепини в серум

Етилглюкуронид

Етилглюкуронид и етилсулфат в плазма
Етилглюкуронид и етилсулфат в серум
Етилглюкуронид и етилсулфат в урина

Хомоцистеин

Хомоцистеин в сухи кръвни петна (DBS)
Хомоцистеин в плазма
Хомоцистеин в серум

Свободни метанефрини

Свободни метанефрини в плазма

Имуносупресори

Имуносупресори в цяла кръв
Имуносупресори в цяла кръв, advanced

Метилмалонова киселина

Метилмалонова киселина в плазма
Метилмалонова киселина в серум
Метилмалонова киселина в урина

Микофенолна киселина

Микофенолова киселина в плазма
Микофенолова киселина в серум

Невролептици

Невролептици в плазма
Невролептици в серум

Стероиди

Стероиди в плазма
Стероиди в серум

Трициклични антидепресанти

Трициклични антидепресанти в плазма
Трициклични антидепресанти в серум

Витамини

25-OH витамин D2 / D3 в плазма
25-OH Витамин D2 / D3 в серум
Витамини В1, В2 в цяла кръв и витамин В6 в плазма / цяла кръв 
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024