BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри


Лесен, автоматизиран, едноелементен анализ чрез AAS с пламък или графитна пещ от ppb до % нива. АСМ2 предлага серията iCE 3000 AAS за лесно измерване на елементи в широк спектър от проби. Пламъковият атомизатор е идеален за измерване на проби с висока концентрация, докато при атомизирането с графитна пещ се постига детектиране под ppb. Комбинираната система за атомизиране и оптика Stockdale включва усъвършенствана деутериева и Зееманова корекция на фона, осигуряващи изключително точен анализ.
 

iCE3300
AAS

iCE3400
AAS

iCE3500
AAS

Спецификация на оптиката

Оптика

Двойно лъчева

Монохроматор

0.27 m, тип Ebert

Тип Echelle

Каросел за лампите

6 кодирани лампи, автоматично подравняване

Фотоумножител

Стандартен 185 – 760 nm
Или с широк обхват 180 – 900nm

Широк обхват (180 nm - 900 nm)

Режими

Пламъков атомизатор

Универсална система (с 50 mm Ti горелка)

NA

Универсална система (с 50 mm Ti горелка)

Атомизатор пещ

Опция (GFS33 комбиниран модул)

GFS35(Z)  комбиниран модул

GFS35 или GFS35(Z)  комбиниран модул

Система за наблюдение в пеща

Опция

Стнадарт

Корекция на фона

Утвърдена деутериева система „Quadline“

Утвърдена Зееман система „Quadline и AC“

Управление на газовете

Автоматичен двоен контрол

Софтуер SOLAAR

PC Софтуер

Стандартно включен

Валидационен пакет

Опция

Пакет Сигурност

NA

Опция


Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021