BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Върнете стария си апарат, производство на Thermo Fisher Scientific и вземете нов с отстъпка от 20%!

Система за пробоподготовка DigiBlock


LabTech предлага пълна гама от системи за разлагане DigiBlock, с които да отговари на нуждите и изискванията на клиента.

 

Нагревателната повърхност DigiBlock е изработена от графит или алуминиева сплав, защитени с PTFE покритие. Нагряването е с работен температурен обхват от стайна до 450° C. Работната повърхност е с капацитет до 54 градуирани епруветки.

 

DigiBlock отговаря на най-високите международни стандарти за изпълнение на одобрените от EPA методи.

 

Лабораторните полипропиленови епруветки на LabTech не съдържат замърсители на фона и не изискват измиване с киселини преди употреба. Предлагат се различни размери, както и епруветки за еднократна употреба, за да покрият разнообразните лабораторни нужди.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021