BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

ARL iSpark Series OES


Оптико-емисионният спектрометър (OES) ARL iSpark е базиран на доказалата се във времето, от спектрометрите ARL 3460 и ARL 4460, PMT оптика с един метър фокусно разстояние. Проектиран за работа в най-тежките условия, метал анализаторът ARL iSpark предлага всички функционалности за постигане на заложените производителност и качество.

 

Основните характеристики и предимства включват:

  • Уникална PMT оптика
  • Революционен цифров генератор на искра
  • Иновативен дизайн на електрода
  • Превъзходно аналитично представяне по отношение на точност, прецизност и граници на откриване
  • Фабрични калибровки, извършени с най-добрите налични референтни материали
  • Революционен IntelliSource двоен CCS (текущо контролиран източник) за оптимален анализ във всяка матрица
  • Технологии за събиране на сигнали и алгоритми за обработка
  • Интелигентно управление консумацията на аргон с режими за спестяване
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024