BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Върнете стария си апарат, производство на Thermo Fisher Scientific и вземете нов с отстъпка от 20%!

Вакуум помпи


Вакуум помпите LabTech са изцяло безмаслени.

 

Отличават се с:

  • усъвършенстван дизайн
  • ниско ниво на шум
  • висока ефективност
  • дълъг живот

 

Помпите LabTech са специално проектирани за лабораторни нужди и да отговорят на най-високите изисквания, надеждност и лекота на използване. Те могат да се използват в множество приложения, като вакуумна филтрация, дегазация, импрегниране, сушилни камери, ротационно изпаряване, дестилация, гел сушилни, газоаналитични системи и в широк спектър от турбо молекулярни помпи.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021