BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Индивидуално и допълнително предлагани продукти


Калибратори

Калибраторите ClinCal® са предназначени за калибриране на аналитичната система (HPLC, LC-MS/MS, фотометрия и др.). Аналитите на калибраторите ClinCal® се предлагат в матрици (урина, плазма, серум, цяла кръв), които са сравними с тези в проби от пациенти.

Калибраторите се приготвят по същия начин като пробите на пациентите по време на подготовката на пробите; по този начин проблемите, причинени от матрични ефекти, могат да бъдат напълно изключени. За разлика от използването на директно инжектиран стандартен разтвор без матрица, систематичните грешки по време на подготовката на пробата се компенсират с тази процедура. Recipe калибраторите ClinCal® създават основата за точното определяне на вашите аналити.


За повече информация ТУК

Контроли

ClinChek® контролите са предназначени да гарантират точността и прецизността на вашите ежедневни лабораторни резултати.

За производството за предпочитане се използват естествени матрици от човешки произход. Суровината е внимателно подбрана, за да се избегнат смущения по време на анализа.

Производството, лиофилизацията, етикетирането и опаковането се извършват в съоръженията на Recipe в Мюнхен. Вътрешна QM система (сертифицирана в съответствие с EN ISO 13485) и редовно повтарящи се външни програми за контрол на качеството гарантират високото качество на Recipe продуктите.

 

За повече информация ТУК

Оптимизационни смеси

Оптимизационните смеси ClinMass® са предназначени за оптимизиране на MS/MS параметрите и за последваща проверка на аналитичната система.

Смесите за оптимизиране на ClinMass® са предназначени основно за използване с цялостните комплекти за LC-MS/MS. Освен това те могат да се използват като независими от комплекта IVD реагенти за прилагане или проверка на вътрешни методи.


За повече информация ТУК

Вътрешни стандарти

Вътрешните стандарти ClinMass® се използват за вътрешна стандартизация на LC-MS/MS анализа.

Предназначени са основно за използване с цялостните LC-MS/MS комплекти. Освен това те могат да се използват като независими от комплекта IVD реагенти за прилагане или проверка на вътрешни методи.

 

За повече информация ТУК
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024