BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Заявка за доставкаПО ЗАЯВКА ОТ:*


/име и фамилия, длъжност/

МЕСТОРАБОТА, АДРЕС:*
/фирма, населено място/

ТЕЛ., ФАКС, e-mail:*
/стационарен и мобилен телефон, факс, e-mail/

АПАРАТ, МОДЕЛ, КОНСУМАТИВИ:*
Каталожен номер:


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

* Запознат съм и съм съгласен с Политика по защита на личните данни на ACM2

Моля довършете уравнението:

* ЗадължителноCopyright © ACM2 2021