BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини
Напълно автоматизиран MOSH / MOAH работен поток за получаване на надеждни резултати по-лесно от всякога

Ако анализът на MOSH/MOAH (Минерални масла от наситени въглеводороди и минерални масла от ароматни въглеводороди) е предизвикателство във вашата лаборатория, знаете колко сложна може да бъде пробоподготовката.


ICP-MS за охарактеризиране на наночастици

Необходимостта от характеризиране на наночастици (НЧ) стана изключително актуална през последните години поради непрекъснато нарастващото използване в различни отрасли на промишлеността. Последващите анализи за охарактеризиране и количествено определяне на метални наночастици и метален оксид, като например Au, Ag и TiO2, вече са възможни с развитието на технологиите. С развитието на софтуера, от друга страна, са разработени приложения, които позволяват да се получи по-ясна представа за състава на наночастиците и разпределението на размера им при оценката на въздействието на тези образувания върху околната среда и потенциалното въздействие върху здравето.


С DMA-80 Evo за директен анализ на живак пестите труд, пари и време

Предизвикателствата при определянето на живак са добре известни на аналитиците, като най-често възникналите проблеми се дължат на пробоподготовка или на грешки при определен етап от анализа. 


Алгоритми комбинирани с хроматография за улеснение избора на най-подходящата LC колона за вашите нужди

Били ли сте някога в ситуация, в която да не знаете как да започнете нов метод? Взирайки се в шкафа си за колони и чудейки се какво би решило проблема, когато става въпрос за разделяне на още повече пикове от преди, или как да отгатнете каква неподвижна фаза ще раздели двете ви нови съединения?

Бъдещето може все пак да не е толкова мрачно. Никой не може да оспори безбройните програмни инструменти, които улесняват живота, така че защо не изберете вашата течно-хроматографска колона въз основа на същия вид алгоритми? С цел да обслужва клиентите по-добре, Thermo Fisher Scientific стартира ново ръководство за избор на LC колони, което ще премахне несигурността и ще реши проблема само с няколко кликвания.


Разделителни и спектрални методи за анализ

След кратко прекъсване, заради наложените противоепидемиологични мерки, АСМ2 ЕООД ще организира отново традиционния си семинар на 5-ти Октомври 2022г. в гр. София.


Семинар:  ИНСТРУМЕНТАЛНИ ТЕХНИКИ ЗА ХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Уважаеми колеги,


Фирма АСМ2, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” и Thermo Fisher Scientific имат удоволствието да поканят Вас и Вашите колеги на семинар с международно участие.


Oбразователeн уебинар Въведение в ICP спектрометрията

Предлагаме на вашето внимание образователен уебинар за ICP спектроскопия с най-добрите практики за пробоподготовка, работа с инструмента, поддръжка и оценка на данните.

В този образователен уебинар от две части ще ви преведем през основните моменти, с които да се съобразявате при анализа на микроелементи - от подготовката на пробата, до оценка на данните. Нашите експерти ще демонстрират как да оптимизирате ежедневните си аналитични процедури, с помощта на ICP-OES и ICP-MS.


Серия уебинари 2022 Безопасност на храните

Искате ли рецептата за успех? Вижте какво се готви тази година...

Готова ли е вашата лаборатория за текущи и предстоящи аналитични предизвикателства?

Тази нова поредица от уебинари е предназначена да подчертае въпроси, свързани с безопасността на храните, които са важни в регионите на Европа, Близкия изток и Африка.Copyright © ACM2 2021