BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини
„АСМ 2“ ЕООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.089

„АСМ 2“ ЕООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.


Как да повишите своята производителност при определяне на мазнините?

Определянето на мазнини в храни и фуражи е рутинен анализ, при който все още се използват остарели и зависими от матрицата методи и технологии. ETHOS X предлага нов по-екологичен и по-ефективен подход към гравиметричното определяне на общите мазнини, метиловия естер на мастните киселини (FAME) и свободните мазнини в хранителните и фуражните матрици.


Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris™ MX мас-детектор

Новият “fit-for-purpose” масспектрометър Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris™ MX е създаден специално за рутинен анализ в биофармацевтични лаборатории. Тази система е проста за работа и в съответствие с регулаторните изисквания, като дава възможност за работа с хроматографската система за данни Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS. HRAM данните осигуряват най-голяма увереност при редица анализи като потвърждение на последователни структури, наблюдение на пептиди, анализ на интактни протеини, профилиране на гликани, както и олигонуклеотиди с потвърждение масата на замърсителите


Новите тройно-квадруполни масспектрометри серия TSQ Plus

Акценти:

Постигане на най-висока сигурност в целевите количествени анализи посредством изключително висока чувствителност.


Серия уебинари 2022 Безопасност на храните

Искате ли рецептата за успех? Вижте какво се готви тази година...

Готова ли е вашата лаборатория за текущи и предстоящи аналитични предизвикателства?

Тази нова поредица от уебинари е предназначена да подчертае въпроси, свързани с безопасността на храните, които са важни в регионите на Европа, Близкия изток и Африка.


Съвременната микроспектроскопия черпи много информация от малки проби

Thermo Scientific организира интернет базиран семинар в областта на инфрачервената спектроскопия FT-IR. Събитието ще се проведе на 1-ви Февруари от 17.00 часа българско време. Лектор e д-р Michael Bradley, продуктов мениджър на Thermo Scientific за инфрачервени спектрометри с Фурие трансформация FT-IR и микроскопи (microscopy). Презентацията обхваща всички видове приложения на молекулната спектроскопия. Участието е, чрез регистрация и е напълно безплатно. 


Промоционални цени и отстъпки Декември 2021

Справка за цената на търсения от Вас продукт, може да направите по електронната поща или на офисните телефони :)


Семинар 21 октомври 2021

Уважаеми колеги,

АСМ2 ЕООД има удоволствието да Ви покани на ежегодния си семинар “Разделителни и спектрални методи за анализ“.Copyright © ACM2 2021