BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Върнете стария си апарат, производство на Thermo Fisher Scientific и вземете нов с отстъпка от 20%!
Кариера в АСМ2 ЕООД

Фирма АСМ2 ЕООД търси да назначи на пълен работен ден сервизен инженер за поддръжка и сервизно обслужване на предлаганата от фирмата специализирана апаратура.


АСМ2 ЕООД - официален представител на RECIPE за България

Уважаеми Колеги,

 

Имаме удоволствието да ви информираме, че фирма АСМ2 ЕООД вече е официален представител на RECIPE за България.

RECIPE е една от водещите световни компании за CE-IVD продукти в LC-MS/MS и HPLC клинична диагностика.


Автоматизираните дискретни анализатори Thermo Scientific Gallery и Gallery Plus Enzyme Master enzyme analyzers

Ензимите са невъзпятите герои на хранително-вкусовата промишленост - тези биокатализатори са незаменими за подобряване на свойствата на основните хранителни продукти.

Използването на ензими обаче не е без предизвикателства. Активността на ензимите може да варира и много фактори могат да я повлияят, което прави тяхното поведение трудно предвидимо. Следователно стандартизирането на ензимната активност е от решаващо значение за осигуряване на постоянни, висококачествени храни и напитки. Постигането на тази стандартизация изисква постоянна активност на биологичните катализатори, която трябва да се определи аналитично.


Мъртъв обем в течната хроматография - причини и лесни поправки

Златният стандарт на всяка хроматографска техника е да се постигнат симетрични Гаусови пикове за всички аналити, напълно отделени един от друг. Постигането на това пиково съвършенство прави количественото определяне на аналитите лесно и дава увереност, че съседни пикове не си влияят един на друг.


12 Конференция по химия, която ще се проведе на 13-14 октомври 2023 г. в гр. Пловдив.

С удоволствие ще представим новостите при разделителните и спектрални методи за анализ.

Иновации, предизвикателства и тенденции в областта на хроматография, масспектрометрия, молекулна спектроскопия, следови елементен анализ, структурен анализ, трансмисионна и сканираща електронна микроскопия и лабораторно- информационни системи (LIMS и CDS).

 

Ще се радваме на среща с вас!


XXVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКОТО АНАТОМИЧНО ДРУЖЕСТВО, който ще се проведе от 29 септември до 01 октомври 2023г. в гр. София

С удоволствие ще представим портфолиото електронни микроскопи на Thermo Scientific - сканиращи електронни микроскопи /СЕМ/, трансмисионни електронни микроскопи /ТЕМ/, двойно лъчеви микроскопи, както и различни видове софтуери за визуализация и анализ.

Thermo Scientific създава различни по вид и възможности електронни микроскопи, в зависимост от естеството на пробата и характеристиките, които са обект на внимание. Портфолиото електронни микроскопи покрива матрици като биологична тъкан, клетъчни структури и молекули с висока разделителна способност.


XV Национална конференция по клинична лаборатория, която ще се проведе от 29 септември до 1 октомври 2023 г. в гр. Пловдив.

С удоволствие ще ви представим последните тенденции в техниките за аналитично разделяне, при водещите в своя клас LCMS, GCMS, ICPMS системи на Thermo Fisher Scientific, запознаване с широкото продуктово портфолио на RECIPE - една от водещите световни компании за CE-IVD продукти в LC-MS/MS и HPLC клинична диагностика, ангажирани в задачата да отговорят на нуждите във всяка клинична лаборатория, както и системите за чиста и ултрачиста вода Medica на Elga Veolia.


Новият „Дискретен“ анализатор Gallery Aqua Master - усъвършенстване анализа на води и хранителни добавки

Традиционно, анализите на хранителните вещества и води, разчитат на техники на мократа химия, като основно се използват колориметрични техники. Тези подходи, обаче, са бавни, трудоемки и често ненадеждни, включващи опасни реагенти, които значително повишават разходите, заради необходимостта от задължителното управление на отпадъците.Copyright © ACM2 2021