BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до потенциална разработка на ваксина
Най-новият рентгенов фотоелектронен спектрометър (XPS) за анализ на повърхности

Thermo Scientific представя най-новия апарат за анализ на повърхности (XPS) Nexsa G2 Surface Analysis System. Рентгеновият фотоелектронен спектрометър ще бъде демонстриран в предстоящ интернет, базиран семинар.


Виртуален, глобален симпозиум за анализ на микрополимерни частици

Експерти в областта на аналитичната химия и опазването на околната среда определят, като предизвикателство определянето на замърсители, като микропластмасови частици в заобикалящия ни свят. Научете повече за най-добрите методи, с които можете да изучавате микрополимерните частици в различни матрици от заобикалящия ни свят.


Разширете знанията си за LC-MS приложението

Научете как най-новите високоефективни решения за масспектрометрия могат да дадат възможност на вашата лаборатория да реши най-належащите ви аналитични предизвикателства, независимо от вида на пробата.


Намерете своето вдъхновение!

Уеб базирани семинари на живо и при поискване.

Уебинари за аналитични и изледователски лаборатории в областта на науките за живота.


Хроматографски консумативи на българския пазар под собствена търговска марка

Интродукция на български с едно-две изречения. Интродукция на български с едно-две изречения.


АКТУАЛНИ РЕГУЛАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХИМИЧНИЯ АНАЛИЗ И МОДЕРНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТЯХНОТО ПОКРИВАНЕ

Интродукция на български с едно-две изречения. Интродукция на български с едно-две изречения.



Copyright © ACM2 2021