BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Най-новият рентгенов фотоелектронен спектрометър (XPS) за анализ на повърхности

2021-08-30

Thermo Scientific представя най-новия апарат за анализ на повърхности (XPS) Nexsa G2 Surface Analysis System. Рентгеновият фотоелектронен спектрометър ще бъде демонстриран в предстоящ интернет, базиран семинар.

Ще научите как Thermo Scientific Nexsa G2 Surface Analysis System може да се използва така, че да дава максимум полезна информация за различни материали и приложения. Ще бъдат представени някои нови функции за този вид апарати, като йонен източник с два режима на работа, нагревател за проба и други.

Семинарът ще се проведе на 14 Септември 2021г. с два начални часа 10.00 и 18.00, в зависимост от това, кой от двата часа е по-удобен за Вас. Демонстрацията ще се проведе от лабораторията за разработване на приложения във Великобритания. При наличие на въпроси, ще могат да се задават такива директно на колегите, които презентират и демонстрират.

За повече информация и регистрация ТУК


Copyright © ACM2 2021