BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Разделителни и спектрални методи за анализ

2022-08-23

Семинарът ще обхване теми в областта на хроматографията, масспектрометрията, елементния анализ, спектралните техники и електронната микроскопия.

По-подробна информация за семинара, както и възможностите за регистрация и участие може да откриете ТУК.


Copyright © ACM2 2021