BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Съвременната микроспектроскопия черпи много информация от малки проби

2022-01-18

Thermo Scientific организира интернет базиран семинар в областта на инфрачервената спектроскопия FT-IR. Събитието ще се проведе на 1-ви Февруари от 17.00 часа българско време. Лектор e д-р Michael Bradley, продуктов мениджър на Thermo Scientific за инфрачервени спектрометри с Фурие трансформация FT-IR и микроскопи (microscopy). Презентацията обхваща всички видове приложения на молекулната спектроскопия. Участието е, чрез регистрация и е напълно безплатно.

Посетете семинара, за да научите повече за пробоподготовка, анализ на микрочастици и микрополимерни частици (microplastics), анализ на влакна, обвивки, анализ с помощта на трансмисионни клетки, ATR и други техники.

Презентацията е полезна за всички колеги, занимаващи се с анализ в областта на криминалистиката, съдебната медицина, околна среда, фармация, храни и опаковки, науката.

За участие в интернет базирания семинар, моля регистрирайте се на: Online Event (workcast.net)


Copyright © ACM2 2021