Фирмена анкетна карта


Име и Фамилия * :


Месторабота * :


Отдел / Длъжност * :

* Не е задължително да се попълва


1. Лесно ли успяхте да се свържете с представител на нашата фирма?
2. Предоставената предварителна информация отговори ли на изискванията Ви?3. Получихте ли необходимата техническа или търговска информация в срок?4. Качеството на продукта (услугата) отговаря ли на Вашите очаквания?5. Доставеното количество отговаря ли на заявеното?6. Доволни ли сте от срока на доставка (срока на извършване на услугата)?7. Доволни ли сте от отношението на служителите ни към Вас?8. Удовлетворява ли Ви съотношението цена/качество?9. Бихте ли използвали нашите услуги/продукти отново?10. Бихте ли ни препоръчали на друг?

Вашата електронна поща:


Благодарим Ви!

* Запознат съм и съм съгласен с Политика по защита на личните данни на ACM2

Моля довършете уравнението:
* Задължително