BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Системи за чиста и ултрачиста вода


 

Всяка една лаборатория има нужда от пречистена вода. От необходимост за извършване на инструментален анализ до пробоподготовка и измиване.

 

Системите за чиста и ултрачиста вода на Elga LabWater, част от Elga Veolia, са най-добрите системи за пречистена вода на пазара.

 

Иновативният дизайн и различните варианти за разположение на модулите спестяват пространства в лабораторията, като същевременно улесняват работата на потребителите. Всичко това прави системите за пречистена вода на Elga LabWater желан продукт за всяка аналитична лаборатория.

 

Сериите Purelab Chorus, Purelab Flex, Purelab Quest, Centra и Medica покриват целия спектър от приложения на системите за чиста и ултра чиста вода.

  • Производство на вода тип I, II и III за всеки тип лаборатория, в зависимост от изискваното ниво пречистена вода
  • Централизирано производство на пречистена вода за лабораторен комплекс
  • Вода за клинични анализатори.   

 

Системите за пречистена вода са произведени от полимерни инертни материали, които не повлияват качеството на получената вода. 
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024