BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Електронни микроскопи


Електронната микроскопия е основен метод за структурен и морфологичен анализ. Електронните микроскопи изстрелват електрони и създават изображения и увеличаващи структури с размери от микро- или нанометър до десет милиона пъти по-големи. Осигурява се по-голяма детайлност, което позволява на изследователите да видят единични атоми.

 

Показвайки ни структурата на материалите в наномащаб, електронната микроскопия предоставя начин да разберем връзката между материалния състав, структурата и производителността, което води до голям технологичен напредък. 

 

Thermo Scientific създава различен по вид и възможности електронни микроскопи, в зависимост от естеството на пробата и характеристиките, които са обект на внимание.

 

Портфолиото електронни микроскопи покрива матрици от биологична тъкан до метални композити.

 

Анализ на полупроводници
Анализ на клетъчни структури и молекули с висока разделителна способност 
Анализ на материали

 

В зависимост от това се предлагат:

  • Сканиращи електронни микроскопи - СЕМ
  • Трансмисионни електронни микроскопи - ТЕМ
  • Двойно лъчеви микроскопи
  • Различен вид софтуери за визуализация и анализ


Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024