BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД и Пловдивски университет! Запазете датата 5 юни в календара си! Очаквайте подробности скоро!

Хроматография


 

 

С най-голямото портфолио от инструменти за хроматография на Thermo Fisher Scientific, както и софтуерни решения, колони и консумативи, АСМ2 ЕООД може да предложи и съдейства за едно цялостно решение на вашия работен процес.

 

Възползвайте се от колективната сила на хроматографията чрез нейните разнообразни приложения.

 

Екипът от специалисти, с които разполагаме може да ви консултира и помогне в избора на подходящия за вас инструмент, както и всички съпътстващи елементи, за нормална и безпроблемна експлоатация.

 

Можете да разчитате да бъдем ваш надежден партньор в стремежа ви да подобрите своята производителност, да постигнете оперативни резултати, да осигурите максимална възвръщаемост на вашата инвестиция и да се радвате на прецизност в рутинните резултати по осигуряване и контрол на качеството (QA/QC), адекватност и коректност в научните изследвания.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024