BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Хроматографски колони Accucore за HPLC и UHPLC


Въз основа на технологията „Core Enhanced Technology“, HPLC и UHPLC колоните Thermo Scientific Accucore осигуряват максимална производителност. Твърдите ядра на частиците осигуряват бързо разделяне, с превъзходна разделителна способност. Широката гама от фази помагат да отговорим на всички ваши нужди за разделяне.  Thermo Scientific Accucore колоните са изключително здрави и лесни за използване.

 

Налични са 16 различни фази. Колоните Accucore включват и следващо поколение Vanquish C18+ UHPLC колони, които съчетават ползите от солидното ядро с повишената хроматографска ефективност от 1,5 μm размер на частиците.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024