BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Ръчна дискова система за екстракция (Disk extractor)


Системата Extrapid за ръчна твърдофазна екстракция е идеалния избор, когато се изисква обработка на проби с голям обем. Уникално и гъвкаво решение за екстракция в рутинни лаборатории за анализ на околната среда.

  • Трипътни клапани за ефикасен контрол на събирането на пробите и изхвърлянето на отпадъците
  • Екстракция на до 4 проби поотделно или едновременно
  • 1, 3, 6 ml касета и 47, 90 mm опции за дискове
  • Клапан за управление на потока, осигуряващ точен поток и отлична възпроизводимост
  • Дебит за проба от 1 до 45mL / min
  • Частите влизащи в директен контакт с разтворителите са изработени от PTFE или неръждаема стомана, за да осигурят отлична антикорозионна устойчивост
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024