BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Triton Series Multicollector Thermal Ionization MS


Серия Triton™ Мултикоелекторни Масспектрометри с термична йонизация

Извличайте прецизна информация за изотопно съотношението от вашите проби с Thermo Scientific™ Triton XT™ Серия Triton™ Мултикоелекторни Масспектрометри с термична йонизация (TIMS).

Thermo Scientific™ Triton XT™ TIMS  интегрира утвърдените технологии от серията Triton с най-новите разработки в технологиите за анализ на изотопното съотношение от Thermo Fisher Scientific™.

Thermo Fisher Scientific™ e пионер в мултикослойните технологии и усъвършенства мултиколекторната технология за различни приложения.

  • Първи с Retarding Potential Quadrupole Lenses (RPQ) за изключителна чувствителност.
  • Първи представят надежден подвижен колекторен масив с над 500 в експлоатация.
  • Първи в докладите за измервания с висока прецизност на статичното изотопно съотношение и първи с виртуален усилвател.
  • Първи с масов обхват за статично измерване на Li, a сега може да се разшири до статично измерване на Ca.
  • Първи със стабилни и линейни SEM и след това CDD йонни броячи.
  • Първи с 1013 Ω усилвателна технология, разширявайки долните граници на детектора. Сега е на разположение с калибриране gain и tau корекция.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024