BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Infinity XE Membrane Nitrogen Generators


Мембранни азотни генератори Infinity XE

 

Произвеждайки между 10-130 l/min висококачествен, лабораторен азотен газ, Infinity XE  може да доставя с комфорт газ за множество лабораторни инструменти. С променлива чистота на азота между 95-99,5% (в зависимост от скоростта на потока), Infinity XE генераторите могат да бъдат конфигурирани да отговарят на нуждите на няколко приложения, като например LC-MS, ELSD, пробоподготовка и други.

 

Характеристики:

  • Дебит от 10-130 l/min
  • Променлив поток, с до 135 psi изходно налягане
  • N2 с чистота от 95-99,5% (в зависимост от потока)
  • Изпитана мембранна технология за висококачествени газове
  • Малък отпечатък, използвайки минимално лабораторно пространство
  • Изключително тих в експлоатация
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024