BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Prisma E SEM


Prisma E SEM е сканиращ електронен микроскоп, който е предназначен за изследователи в областта на материалознанието. Това е много функционален сканиращ електронен микроскоп, който е приложим за лаборатории с различен професионален интерес. Наличието на режим на работа при нормални условия (ESEM) позволява анализи и в екстремна среда - горяща, влажна или реактивна. 

 

Наличието на различни детектори, като EDS, WDS, EBSD удовлетворяват повечето съвременни изисквания на изследователите и това разгръща полето на полезни ходове за анализ. Аналитичната камера и разположените в нея детектори увеличават пропускателаната способност и намалява ефектите на засенчване.

Микроскопът е приложим, както в индустрията, така и в контролните лаборатории и университета, където е необходима висока резолюция.

 

 

Уникалната комбинация от възможности, детектори и аксесоари го прави най-интуитивния уред за анализ. Prisma E SEM работи в три режима на вакуум - висок, нисък и в свободна среда (ESEM). Това на практика го прави универсален сканиращ електронен микроскоп, приложим в различни сфери на анализа. 

Prisma E SEM притежава възможности, като - предварителна настройка на сканиране, лека навигационна камера, функция SmartScan за повишена производителност и улеснение при работа.

 

Подходящ за анализ на полупроводници, непознати материали, биологични проби, растителни среди. 

 

 

 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024