BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Precision Nitrogen Generators


Азотни генератори Precision Nitrogen GC N2

 

Азотните генератори, серия Precision на PEAK Scientific са разработени, за да осигурят постоянен и непрекъснат източник на азот за детекторите за газова хроматография, както и за нагнетяване на шишенца за хедспейс анализ, за purge & trap приложения, пробоподготовка и др.

 

Характеристики:

  • Подходящ за използване като make-up газ при стандартни граници за откриване
  • Азот, генериран при нужда, когато има потребление
  • Постоянно и непрекъснато снабдяване, подсигурява постоянна работа и премахва възможността за изчерпване на газа по време на анализ
  • Премахва възможността от навлизане на замърсяване при смяна на бутилката
  • Наличен е специализиран Въздушен компресор, когато нямате такъв наличен
  • Интегрира се безпроблемно с други устройства серия Precision
  • Изключително бързо стартиране, бързо достигане на стандартната експлоатационна чистота
  • Минимална поддръжка с годишна смяна на филтъра
  • Компактен, спестяващ място модулен дизайн
  • 12 месеца пълна гаранция
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024