BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Orbitrap Exploris™ 120


Задаване на нов стандарт в продуктивността

 

Проектирани за лекота при работа, масспектрометрите  Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris™ 120  определят нов стандарт в производителността и здравината на инструментите, работещи с висока разделителна способност и точни маси - HRAM Независимо дали разработвате нови методи или правите рутинни анализи, ускорете пътя си до качествените и количествени резултати, с постоянно точни данни, предоставени от доказаната Thermo Scientific™ Orbitrap™  технология. 

  • Ускорете получаването на резултатите от анализа с висока увереност посредством висока разделителна способност

 

Прекарвайте по-малко време в съмнение, относно надежността на получените данни и повече време, за да намерите отговори на най-належащите въпроси. Масспектрометърът Orbitrap Exploris™ 120  съчетава отлична резолюция и масова точност, с мощен набор от инструменти за анализ на данни, за да осигури точни резултати за скрининг и количествено определяне, както и за рационализиране разработването на метод и ежедневно тестване.

  • Максимизиране възвръщаемостта на инвестицията

 

Масспектрометърът  Orbitrap Exploris 120  намалява времето, прекарано в калибриране на различни масови обхвати и поддръжка, като същевременно осигурява стабилна производителност. За лабораториите, тестващи голям обем проби, бързото сканиране и смяна на полярността намаляват времето за анализ на проба.

  • Намаляване времето за настройка на метода

 

Дайте възможност на начинаещия и опитния персонал да анализират проби, използвайки готови за изпълнение шаблони за методи. Сведете до минимум времето, прекарано в обучение, като използвате потребителски интерфейс за събиране на данни, общ за масспектрометрите от следващо поколение, като Thermo Scientific™ Orbitrap™, Thermo Scientific™ TSQ™ и  Thermo Scientific™ Orbitrap Tribrid™ .

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024