BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Transcend™ Turboflow Systems


Thermo Scientific™ Transcend™ II System с многоканална и TurboFlow™ технология

 

  • Системата съчетава технологията за онлайн пречистване на мръсни и трудни матрици Thermo Scientific™ TurboFlow™ и HPLC многоканална техника на до четири отделни паралелни UHPLC каналa към един масспектрометър.
  • Намалява времето за пробоподготовка до 95% и увеличава до максимална степен производителността на масспектрометъра.
  • Минимизира ръчната пробоподготовка и улеснява директното инжектиране на проба в LC-MS системата, включително плазма, урина, храна и други сложни матрици.
  • Подходяща е при анализ на храни, клинични проучвания, съдебномедицинска токсикология, биоаналитични анализи и др.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024