BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Ротационен вакуум изпратител


С иновативен и ергономичен дизайн, ротационните изпарители от серията EV на LabTech включват:

  • цветен цифров дисплей за наблюдение и контрол на скоростта / температурата на въртене
  • моторизирано вертикално повдигане
  • колби за изпаряване
  • PTFE клапан за добавяне на проба

 

Самостоятелната водна баня гарантира максимална безопасност при експлоатация и лесна поддръжка. Той може да бъде допълнен с вакуум помпа и чилър от сериите на LabTech, за да се постигне максимална ефективност на процеса.

 

Вакуум изпарителите намират широко приложение  в изследователските лаборатории при органичен синтез, химическата, фармацевтичната, нефтохимическата и хранителната промишленост.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024