BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Argus VI™ Static Vacuum Noble Gas MS


Thermo Scientific™ ARGUS VI™ е революционен масспектрометър със статичен вакуум, използващ най-съвременна технология за изотопния анализ на малки проби от благородни газове и по-специално Аргон. Той има изключително здрав дизайн и отлична йонна оптика, съчетана с водещ в индустрията софтуер за контрол на инструментите, за да създаде цялостния пакет за анализ на аргон.

Инструментът  ARGUS VI е напълно нов подход към благородния масспектрометрията на благородни газове. Той включва магнитно-секторен анализатор с 13 см, 90° удължена йонна оптика, осигуряваща ефективна дисперсия от 26 см. Геометрията съчетава превъзходна йонна оптика с двустранно фокусиране и висока дисперсия. Анализаторът включва нови елементи, които досега не са били достъпни в статични вакуумни системи.

Подобряване на изследването с цялостно решение за анализ на Argon

  • Водеща в индустрията чувствителност с малък вътрешен обем (~700cc).
  • Увеличава производителността и намалява времето за анализ чрез едновременно анализиране на всичките пет изотопа на аргона.
  • Прави множество динамични измервания с уникалната технология за отклоняване на йонния лъч.
  • Апаратура с дълъг оперативен живот благодарение използването на Фарадей детектори за по-голямата част от анализите
  • Подобряване на производителността с високи скорости на отчитане в съчетание с изключително нисък шум
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024