BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Хроматографски колони MAbPac и ProPac


Хроматографски колони MAbPac и ProPac са предназначени за масспектрометрия с висока резолюция за моноклонални антитела (mAbs), антитяло-лекарствени конюгати (ADCs) и други протеини, използвайки обратнофазова течна хроматография и LCMS за разделяне с висока разделителна способност.

 

Съвместими с органичени разтворители, използвани в обратнофазовата течна хроматография и масспектрометрия

 • Неподвижната фаза е с хидрофобни супермакропорести 4µm полимерни частици
 • Стабилни при екстремни рН условия (0 до 14) и висока температура (до 110° C)
 • Ефективни, с нисък пренос (carry over)
 • Полимерна смола с големи размери на порите от 1500Å

 

Ефективно разделяне на протеиновите молекули с много ниско пренасяне (carry over)

 • Проектирани за разделяне на биомолекули с обратнофазова течна хроматография и масспектрометрия 
 • Превъзходна  разделителната способност за моноклонални антитела и сродни вещества
 • Висока ефективност, с нисък пренос
 • Отлична съвместимост с MS
 • Широк работен диапазон на pH: 0 до 14
 • Стабилност при висока температура: до 110° C
 • Висока производителност 

 

ProPac колоните са предназначени да отговорят на регулаторните изисквания за биофармацевтичен анализ. Възпроизводимостта на неподвижната фаза и производствените процеси елиминират променливостта на колоната като проблем при разработването на методи и анализ на данни.

 

Колоните ProPac се предлагат със слаби или силни анионообменни или катионообменни смоли, опаковани в 2-, 4-, 9- и 22-мм I.D. формати. Разликите в селективността между различните видове смоли осигуряват гъвкавост и максимизиране разделителната способност на близки по структура протеини. 

 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024