BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

MEDICA R/D/EDI


MEDICA R и MEDICA D са системи за пречистена вода, които захранват един клиничен анализатор. И двата модела системи произвеждат вода тип CLRW, която е стандарт за клиничен анализатор.

 

Имат варианти на производителност 7 и 15 л/час.

 

MEDICA D съдържа всички компоненти на MEDICA R, като в допълнение притежава мембрана, която осигурява разтваряне на кислород, което е изискване за някои анализатори.

 

MEDICA EDI също захранва един клиничен анализатор, произвежда вода тип CLRW, в допълнение притежава електро-дейонизационна касета. Предлага се във варианти с производителност 15 и 30 л/час. 

 

  • Бактерия < 1 CFU/ml
  • Скорост на потока от диспенсъра 1.8 л/мин за MEDICA R/D и 1.5 л/мин за MEDICA EDI.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024