BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Solaris XE Lab Nitrogen Generator


Лабораторни азотни генератори Solaris XE

 

Азотният генератор Peak Scientific Solaris XE е проектиран, с помощта на мембранна технология, за да отговори на изискванията за доставка на газ за лаборатории, използващи LC-MS / MS Corona CAD или ELSDs.

 

Характеристики:

  • Азот до 35L/min, до 116 psi и до 99,5% чистота
  • Променлив изходен дебит, налягане и чистота
  • Компактна система
  • Индикативно светодиодно осветление за лесно разпознаване на статуса
  • Произведен и тестван според най-високи изисквания в UK, CE/FCC/CSA сертифициран
  • По-безопасен и по-удобен от бутилките под налягане
  • 12 месеца пълна гаранция
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024