BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Тестери за разпадаемост


Серия тестери по показател “Разпадаемост” на твърди лекарствени форми - от базов модел ZT 120 light, през полу автоматизирани ZT 320, до напълно автоматизирани системи ZT 720, с автоматично отчитане на времето.

 

ZT 120 light – базов, бюджетен тестер по показател “Разпадаемост” на твърди лекарствени форми, съвместим с USP / EP / JP. Апаратът е с една или две станции за изпитване, вграден проточен нагревател, мембранна клавиатура за въвеждане на параметри, като: време на работа и температура на водната баня, и два LED дисплея за визуализирането им.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Една или две работни станции, задвижвани от единичен мотор
 • 30 ± 1 удара/min.
 • Вграден проточен нагревател (точност ± 0.2 °C)
 • Температурен обхват 30 - 50 °C
 • Ръчно повдигане и сваляне на кошничките

 

ZT 320 – полу автоматизиран тестер по показател “Разпадаемост” на твърди лекарствени форми, съвместим с USP / EP / JP. Апаратът може да бъде конфигуриран с от една до четири тестови станции, всяка със собствена мембранна клавиатура и самостоятелно задвижване. Автоматично сваляне на кошничките след стартиране и повдигане при край на изпитването. ZT 320 разполага с USB интерфейс за документиране на записаните параметри.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Серията ZT 320 се предлага с до 4 тестови станции за кошници с 3 или 6 позиции
 • 55 ± 2 удара/min.
 • Вграден проточен нагревател (точност ± 0.2 °C)
 • Температурен обхват 30 - 50 °C
 • Автоматично сваляне на кошничките при стартиране и повдигане след изтичане на зададеното време

 

ZT 720 - автоматизиран тестер по показател “Разпадаемост” на твърди лекарствени форми, съвместим с USP / EP / JP. Апаратът може да бъде конфигуриран с една или две тестови станции, с автоматично определяне времето за разпадане на пробите, с  помощта на система от магнити и сензори. Серията ZT 720 се управлява през 7" сензорен екран, с възможност за съхранение на до 200 продукта / метода, с резултати и параметри.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Една или две работни станции, с автоматично отчитане на времето за разпадане
 • 30 ± 1 удара/min.
 • Вграден проточен нагревател (точност ± 0.2 °C)
 • Температурен обхват 30 - 50 °C
 • 7" сензорен екран
 • USB и LAN интерфейси за експорт на данни
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024