BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Chromeleon Chromatography Data System (CDS) Software


 

Софтуерната система за хроматографски данни Thermo Scientific™ Chromeleon™ 7 CDS оптимизира работния процес в лабораторията. Този софтуер осигурява отличен контрол върху инструмента, автоматизация, обработка на данни и др. Това е първата софтуерна система за хроматографски данни, която унифицира и обединява работните потоци на хроматографския и рутинния количествен масспектрометричен (MS) анализ. Софтуерът Chromeleon осигурява пълна интеграция както с конвенционалните хроматографски техники, така и със съвременните газ-хроматографските (GC-MS/MS) и течно-хроматографските (LC-MS/MS) инструменти на Thermo Scientific.

 

 

Основни предимства на Chromeleon 7.3 CDS за лабораторията:

 • Подобрена лабораторна производителност - помага ви да получавате повече резултати с по-малко усилия и да реализирате значително увеличение на производителността
 • Повече коректни резултати от първи път - по-малко грешни резултати, дори и за непрофесионални потребители
 • По-лесно постигне, поддържа и демонстрация на съответствие с регулациите. По-лесно от всякога можете да сте в крак с постоянно развиващите се стандарти и разпоредби

Основни предимства на Chromeleon 7.3 CDS за ИТ: 

 • Намалени разходи за по-бърза възвръщаемост на инвестицията - Активирайте стандартизацията на вашата система, за да намалите разходите без компромис в ефективността на лабораторията
 • Безпроблемно интегриране от единична работна станция до глобално корпоративно внедряване, за централизирано внедряване, поддръжка и управление на хроматографска база данни с локални, регионални или облачни центрове за данни
 • Ефективна, дългосрочна стабилност за вградена непрекъснатост на бизнеса с водещи в индустрията инструменти за сигурност и цялост на данните

Създадени възможности за лабораторията в Chromeleon 7.3 CDS

 • Водещ в индустрията софтуер за контрол на инструменти поддръжащ над 525 различни модула на инструментите от над 20 производители, включително всички хроматографски и масспектрални инструменти на Thermo Scientific 
 • Сигурен, контролиран от администраторите потребителски достъп, за да се осигури целостта на данните и съответствие с GxP и 21 CFR, част 11
 • Опростено създаване на последователности за анализ на проби, методи и отчети, посредством универсалните процедури на eWorkflow ™ 
 • Автоматизирани алгоритми за отчитане на успешен / неуспешен анализ, с интелигентен контрол на изпълнението
 • Бързо и точно интегриране на пикове с Cobra Peak Detection и обработка пикове с SmartPeaks ™ Integration Assistant
 • Рационализирано количествено определяне на MS данни, обработка на данни и NIST скрининг спектрална библиотека
 • Опростено архивиране, търсене и трендиране на данни за хроматография и масспектрометрия
 • Интегрален дизайнер на персонализирани отчети базирани на електронни таблици, шаблони за отчети и разширени изчисления и диаграми
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024