BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Серия Spectra S/TEM за изследване на материали и полупроводници


Spectra S/TEM серията обхваща група от микроскопи, приложими за анализ на различни материли и полупроводници. Това е най-бързия и приложим електронен микроскоп за този клас продукти. Комбинацията между висока яркост на източника и лесен начин на управление дава възможност за идентификация на частици с размер до 7 nm. Това е много решение за индустриални приложения. 

 

Spectra Ultra TEM притежава възможностите на комбиниран микроскоп сканиращ и трансмисионен - S/TEM. Източникът се предлага в два варианта - със стандартна или висока яркост. 

 

Spectra 200 и Spectra 300 TEM се предлагат във варианти ТЕМ и STEM.

 

 

Енергийният обхват на системата зависи от това как е конфигурирана тя, като измерването в даден обхват става с едно натискане на бутона. 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024