BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

ARL QUANT'X EDXRF Spectrometer


ARL QUANT'X e изключително компактна, настолна EDXRF система. Снабдена е с последно поколение SDD детектор, още по-тънък прозорец на източника. Отличава се с висока скорост на отчитане при отлична разделителна способност. Системата е с възможност за определяне както на леки, така и на тежки елементи. ARL QUANT'X  отговаря на необходимостта от елементен анализ на производствени, контролни лаборатории при мониторинг на околната среда, съдебна медицина, контрол на храни, електроника, циментова, химическа и металургичната промишлености.

 

Основните характеристики и предимства включват:

  • Бърз елементен анализ от Флуор до Америций.
  • Чувствителност от < 1ppm до 100%.
  • Време на измерване от 10-60 секунди.
  • Графично изображение на пробата със CCD камера.
  • Регулируем размер на рентгеновия лъч от 1 до 15 mm.
  • Висококачествен силиконов дрейф детектор (SDD) с електрическо охлаждане.
  • Анализ на дебелина и състав на слоя.
  • UniQuant™ софтуер за превъзходен анализ без стандарт.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024