BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

iXR Raman Spectrometer


Thermo Scientific iXR Raman Spectrometer е първият по рода си компактен Раман спектрометър, създаден за да се интегрира към друга аналитична техника.

 

Така създадената комбинация от аналитични техники премахва необходимостта от многократни тествания и по-бързо получаване на аналитични отговори. С помощта на едно измерване се получават резултати от различни аналитични техники. Можете да получите информация за химическата и физическата структура на изследвания материал и дали тези характеристики оказват ефект една на друга.

 

Възможност за избор на лазер и спектрална резолюция, с цел оптимизиране на конфигурацията, като цена и съдържание, и разбира се всичко това в зависимост от изискванията на потребителя.

 

Раман спектрометърът може да се свърже към реометър, екструдер за горещо смилане, производствена апаратура и други.

 

Подходяща техника за охарактеризиране на фармацевтични продукти, полимери, нови материали, смеси и различни композити.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024