BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Purelab Chorus 2/2+/3


Chorus II/II+/III са конфигурации на системи за получаване на пречистена вода, съответно тип II/II+/III.

 

Chorus II е система за получаване на чиста вода, тип 2. Съдържа касети за предварително очистване, обратна осмоза и дейонизация

 • Производителност 10 или 20 л/час
 • Съпротивление: 1-10 MΩ.cm
 • Премахване на органични частици >99%
 • ТОС < 30 ppb
 • Бактерии < 5 CFU/ml

 

Chorus II+ е система за получаване на чиста вода, тип 2+. Съдържа касети за предварително очистване, обратна осмозадейонизация или електродейонизация и UV лампа.

 • Производителност 10 или 20 л/час
 • Съпротивление: 1-15 MΩ.cm
 • Премахване на органични частици >99%
 • ТОС < 10 ppb
 • Бактерии < 0.001 CFU/ml

 

Chorus III е система за получаване на чиста вода, тип 3. Съдържа касети за предварително очистване и обратна осмоза.

 • Производителност 10, 20 или 30 л/час
 • Премахване на неорганични частици >99%
 • Премахване на органични частици >99%
 • ТОС < 50 ppb
 • Бактерии < 50 CFU/ml

 

Захранват се от водопроводната мрежа. Най-иновативната серия системи за пречистена вода на пазара. Светлинни индикатори за нередности или сигнализация за необходимост от смяна на филтър.

Възможност за свързване с резервоар, с вместимост – 15, 30, 60 и 100 л.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024