BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Aquilos 2 Cryo-FIB


Aquilos 2 Cryo-FIB е последна генерация двойно лъчев микроскоп с опция cryo. Това е първия двойнолъчев cryo микроскоп, предназначен за заснемане на замразена, тънка ламела от биологична проба. Това е революционна стъпка към получаване на няколко ламели от специфичен участък на пробата. 

 

Позволява наблюдение и заснемане структурата вътре в самата клетка.

Томографията на биомолекулите и техния клетъчен състав изискват много точна пробиподготовка, като това се постига на много високо ниво с помощта на Aquilos 2 Cryo-FIB. 

 

 

 

Налична е опция на cryo електронна томография за визуализация на структурата в нейния натурален вид. Това дава възможност за анализ на биологични проби без никакво въздействие на околните фактори и е изключително ползотворно за развити на медицината и фармацията и свързаните с това клинични изпитвания. 

3D визуализация.

Автоматизирани процеси с помощта на софтуер AutoTEM Softwarе.

Системата работи с йонно фокусирана плазма. Това е обещаваща техника за всички, работещи в областта на биологията и медицината.

 

 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024