BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

K-Alpha X-ray Photoelectron Spectrometer System (XPS)


K-Alpha X-ray фотоелектронен спектрометър притежава високо ефективен, микро фокусиран, рентгенов монохроматор, който позволява на оператора да прецизира анализираната площ до желаната. 

Високо ефективните, електронни лещи, хемисферичния анализатор и много каналния детектор водят до по-добро съотношение сигнал/шум, по-добро детектиране и бързо обработване на получените данни. 

 

K-Alpha X-ray фотоелектронен спектрометър имя възможност за заснемане и получаване на химическа картина на изследваната повърхност. Малка част от повърхността може да се визуализира до размери, по-големи от реалните. Системата за оптично наблюдение има възможности, които позволяват бързо заснемане и усъвършенстване на анализа.

K-Alpha X-ray спектрометър може да представя и профил в дълбочина с помощта на автоматично оптимизиращ се източник и води до по-добра производителност.

 

Анализатор:

 • 1800 двойно-фокусиращ, хемисферичен анализатор;
 • Високо ефективни, йон-трансферни лещи;
 • 128-канален детектор.

 

Рентгенов източник:

 • Al Kα микрофокусиран монохроматор;
 • Избираем размер на петното 50-400 µm, със стъпка 5 µm;
 • Висока производителност с ниска мощност (72 W).

 

Йонен източник

 • Обхват на енергията 200 eV - 4000 eV

 

Характеристики на пробата

 • Поставка за проба с движение по четирите оси;
 • Площ на пробата 60х60 mm;
 • Максимална дебелина на пробата 20 mm.

 

Вакуум система

 • Две турбо молекулярни помпи с дебит 260 l/sec;
 • Автоматично стартиране, притежава три филамента.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024