BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Orbitrap Exploris GC Mass Spectrometer


Подобряване производителността на лабораторията чрез точни количествени резултати и по-кратко време за преглед на данните от анализа

  • Предоставя силата и гъвкавостта на данните от пълно сканиране с висока разделителна способност и точност на масите при количествен анализ, скрийнинг или качествен анализ.
  • Ускорява прегледа на данни с многоточкова идентификация на съединенията, включително спектрално съвпадение, съвпадение на изотопния модел, индекси на задържане и множество йони за потвърждение.

 

Бъдете една крачка пред променящите се изисквания

  • Възможност за изследване на нови работни компетенции чрез увеличен обхват и консолидация на методите, за да бъдете гъвкави и в крак с постоянно променящите се разпоредби.

  • Предлага опция за конфигуриране на системата с 30 000 или 60 000 масова разделителна способност и възможност за добавяне на MS/MS анализ

 

Фокусирайте се върху резултатите, а не върху настройката на инструмента

  • Лесната настройка на инструментите, посредством интелигентен софтуер, позволява на потребители с малък опит безпромлемно да получават достъп до богата на данни информация.
  • Софтуерът от следващо поколение, включително вградените шаблони на методи, предоставя лесни за използване и гъвкави опции, които са напълно достъпни за всички членове на аналитичния екип.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024