BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Течна хроматография


Vanquish
Low-Flow LC UltiMate 3000

Портфолиото Thermo Scientific от иновативни и надеждни уреди за течна хроматография (LC) включва аналитични HPLC и UHPLC системи за справяне с всяко предизвикателство за разделяне от прости до сложни проби; специфични за приложения HPLC и UHPLC системи, като 2D-LC и двойни LC системи, нано системи, капилярни и микро - UHPLC системи за протеомика, метаболомика и анализ на интактни протеини.

 

Инструментите на Thermo Scientific са лесни за използване и свеждат до минимум необходимостта от обучение, като в същото време предоставят високо качество, надеждно представяне, за да ви осигурят сигурност в резултатите.

 

Системите за течна хроматография се предлагат в различни конфигурации, така че да отговарят на вашите специфични нужди.

 

В допълнение към инструментите за  LC, ние предлагаме разнообразни опции за детекция от надеждно UV-Vis откриване до селективна и чувствителна масспектрометрия.

 

Thermo Scientific също така разполагат с голям набор от HPLC и UHPLC колони с широка гама от неподвижни фази, размери на частиците, и размери колони.

 

Разполагаме с HPLC и UHPLC фитинги, капиляри, шишенца, ямкови плаки и други консумативи за оптимална производителност на системата и по-добри хроматографски резултати. 


Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024