BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Цялостни комплекти за фотометрия
Пълните комплекти ClinEasy® са предназначени за диагностичен скрининг на проби от урина с фотометрични детектори.

Комплектите се основават на тестови процедури с ръчна SPE (SPE: твърдофазна екстракция). Пълният комплект съдържа всички реагенти, необходими за подготовка на пробата и последващо фотометрично откриване.

Калибратори и контроли за урина, както и аксесоари (напр. поставка за колона SPE, епруветки с реагенти) се предлагат отделно.

 

За повече информация ТУК

 

Цялостните фотометрични комплекти са предназначени за анализ в следните области:


5-аминолевулинова киселина / порфобилиноген в урина
Порфобилиноген в урина
Общо порфирини в урина
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024