BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Цялостни комплекти за ICP-MS, ICP-MS/MS
RECIPE предлага първия IVD цялостен комплект за следови елементи за анализ с ICP-MS, ICP-MS/MS. Този метод позволява едновременно определяне на до 28 следови елемента в един аналитичен рън.


За повече информация ТУК

 

Цялостен комплект за 28 следови елемента
ЧЕТИРИТОЧКОВ КАЛИБРАТОР за МИКРОЕЛЕМЕНТИ (СЕРУМ)

Серум 9950

Ниво I

Ниво II

Ниво III

Ниво IV

         

Алуминий

Антимон

Арсен

Барий

Берилий

Бисмут

Кадмий

Хром

Кобалт

Мед

Злато

Йод

Желязо

Литий

Магнезий

Манган

Живак

Молибден

Никел

Паладий

Платина

Селен

Сребро

Талий

Калай

Титан

Ванадий

Цинк
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024