BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Цялостни комплекти за HPLC
Пълните ClinRep® HPLC комплекти са предназначени за диагностика и терапевтичен лекарствен мониторинг (TDM) в клинични, токсикологични и криминалистични лаборатории.

Пълните ClinTox® HPLC са комплекти предназначени за човешки биомониторинг (HBM) в лаборатории за трудова медицина.

 

За повече информация ТУКЦялостни HPLC комплекти, разработени за анализ в следните направления:

 

Амиодарон в плазма

Амиодарон в плазма

Антиепилептици

Антиепилептици в плазма с UHPLC
Антиепилептици в плазма, advanced
Антиепилептици в серум
Антиепилептици в серум с UHPLC
Антиепилептици в серум, advanced

Ароматни аминокиселини

Ароматни аминокиселини в плазма

Катехоламини

Катехоламини в плазма
Катехоламини в урина

CDT в серум

CDT в серум

Коензим Q10

Коензим Q10 в плазма
Коензим Q10 в серума
Коензим Q10 в цяла кръв

Хомоцистеин

Хомоцистеин в плазма

Ламотрижин и султиам

Ламотрижин и султиам в плазма

Леветирацетам

Леветирацетам (Keppra®) в плазма
Леветирацетам (Keppra®) в серум

Метанефрини

Метанефрини в урина
Метанефрини в урина, advanced

Микофенолова киселина

Микофенолова киселина в плазма

Порфирини

Порфирини, диференцирани в урина

Серотонин

Серотонин в плазма
Серотонин в урина

Витамини

25-OH витамин D2 / D3 в плазма чрез UHPLC
25-OH витамин D2 / D3 в серум чрез UHPLC
25-OH витамин в плазма D2 / D3 чрез HPLC
25-OH витамин в серум D2 / D3 чрез HPLC
Combikit: Витамин B1, B2 и B6 в плазма
Combikit: Витамин B1, B2 и B6 в цяла кръв
Витамин А и Е в плазма
Витамин А и Е в плазма чрез UHPLC
Витамин А и Е в серум
Витамин А и Е в серум от UHPLC
Витамин В1 в цяла кръв
Витамин В2 в цяла кръв
Витамин В6 в плазма
Витамин В6 в цяла кръв
Витамин С в плазма

VMA, HVA, 5-HIAA

VMA, HVA, 5-HIAA в урина
VMA, HVA, 5-HIAA в урина, advanced

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024