BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

GC MS - Масспектрометри за газова хроматография


GC-MS инструменти

Чувствителни и възпроизводими резултати, дори и за най-предизвикателните приложения

 

Нашите системи за газова хроматография с масспектрометрия (GC-MS) предлагат чувствителни и възпроизводими резултати за най-предизвикателните приложения, дори тези, включващи сложни матрици, което ви позволява да извлечете повече информация от всяка проба и да подобрите вашите аналитични резултати. В комбинация със софтуер за повишаване на производителността, нашите усъвършенствани GC-MS инструменти ви позволяват да отговорите и надхвърлите най-строгите изисквания за производителност и надеждност. Разгледайте цялото ни портфолио или се свържете с някой от нашите експерти.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024