BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Element GD Plus GD Mass Spectrometer


Открийте как да предефинирате анализа на материали с висока чистота директно от твърдото вещество с Thermo Scientific™ Element GD™ Plus GD-MS. Възможност за работа с голям поток проби и изключително ниски граници на откриване, като същевременно се полагат минимални усилия за калибриране и подготовка на пробите. Всичко това прави приложенията за анализ на насипни метали и профилиране в дълбочина, идеални за GD-MS.

 

Керамични и други непроводими прахови проби се анализират чрез използване на подход с вторичен електрод, осигурявайки същото ниво на чувствителност и качество на данните. Анализът на метали с ниска точка на топене, като например галий, се прави лесно със специален работен процес за подготовка и анализ на проби. Това прави GD-MS надежден стандартен метод за анализ на микроелементи.

 

Почти всички елементи, присъстващи в една твърда проба, могат да бъдат детектирани и определяни рутинно: много от тях на нива ppb.

 

Клетка µs-pulsed Fast Flow Glow Discharge

 • Изключително чувствителен йонен източник с режим на импулсно разреждане
 • Широко регулируеми скорости на пръскане за бърз анализ на насипни материали и усъвършенствани приложения за профилиране в дълбочина
 • Анализ на алуминиева прах, с помощта на вторичен електрод

Двойно фокусиращ масспектрометър

 • Отношение сигнал/шум, позволяващо гранични стойности на откриване под ppb, въз основа на висока йонна трансмисия, комбинирана с нисък фонов шум
 • Максимални нива на селективност и точност с висока разделителна способност: предпоставка за безспорни аналитични резултати

Magnitude Automatic Detection System с 12 порядъка динамичен диапазон

 • Определяне на ултра-следови компоненти и матрични елементи в рамките на един анализ с напълно автоматичен детектор покриващ 12 порядъка линеен динамичен диапазон
 • Директно определяне на матричните елементи за количествено IBR (Ion Beam Ratio) изчисление

Софтуерен пакет за продуктивност и лекота при използване

 • Пълен компютърен контрол на всички параметри
 • Напълно автоматизирано настройване, анализ и оценка на данните
 • Автоматична връзка с LIMS
 • Дистанционно управление и диагностика
 • Windows 10
 • Възможност за анализ от матрични до ултра следови количества в един анализ
 • Дълбочинно профилиране от стотици микрометри до дебелина на слоя един нанометър
 • Минимални матрични ефекти за ясно количествено определяне

Препоръчва се за:

 • Аерокосмическа промишленост: никелови супер сплави, композитни материали, дълбочинно профилиране на покрития и дифузионни слоеве
 • Микроелектроника: мед, алуминиев прах, и др.
 • Възобновяема енергия: силициеви блокчета, соларни панели
 • Медицина / фармация / храни: неръждаема стомана, сплави

Опционален комплект за анализ на галий

Element GD Plus GD-MS, оборудван с комплект за анализ на галий, осигурява идеалния работен процес за рутинен анализ в индустриалния качествен контрол. Комплектът за анализ на галий се предлага с гореща плоча за топене на проби, формован PTFE за подготовка на проби, фризерна кутия за втвърдяване на пробите при -50°C, ексикатор за съхранение на проби и аксесоари като пипети и накрайници, ръкавици, пинсети и стъклени чаши за проби. В комбинация с нови софтуерни функции, комплектът за анализ на галий предлага лесен, чист, бърз и надежден анализ.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024