BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

TruScan RM Handheld Raman Analyzer


Портативен уред за бърза идентификация на входящи суровини, на базата на Раман спектроскопията.

 

Спектрометърът може да бъде доставен с вградена библиотека със спектри на фармацевтични субстанции, както могат и да се създават такива библиотеки.

 

Вградена памет за запазване на спектри и методи. Перидочна синхронизация с компютърна система за прехвърляне на данните от спектрометъра, с цел трайно съхранение. Синхронизацията може да е автоматизирана или да се осъществява във време, подходящо за потребителя.

 

Уредът работи със зареждаща се батерия. Доставя се с резервна такава, за да се гарантира процесът на работа, при зареждане на едната батерия.

 

Пълна квалификация на уреда - IQ/OQ/PQ.

 

  • Спектрален обхват: 250-2875 cm-1 
  • Спектрална резолюция: 8-10.5 cm-1 
  • Изходяща мощност на лазера: 250 mW ± 25 mW
  • Работа с батерията: повече от 3 часа
  • Размер на петното на лъча: 0.2 - 2.5 mm

 

Напълно отговаря на изискванията за сигурност на 21 CFR  Part 11.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024